Tin Tức

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI RUNG CHUÔNG VÀNG 40 NĂM ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT VINH QUANG MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI RUNG CHUÔNG VÀNG 40 NĂM ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT VINH QUANG MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

 1. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

  1. Mục đích

  - Chào mừng kỷ niệm 40 năm Trường Đại học Đà lạt đổi mới và phát triển (27/10/1976 – 27/10/2016);

  - Thông qua chương trình nhằm giúp cán bộ và sinh viên Trường Đại học Đà Lạt hiểu rõ về lịch sử hình thanh, đổi mới và phát triển của nhà trường;

  - Chương trình này cũng nhằm giáo dục và bồi dưỡng tinh thần về lòng tự hào của tuổi trẻ Đại học Đà Lạt ngày hôm nay đối với lịch sử nhà trường;

  - Tạo ra sân chơi tri thức lành mạnh, bổ ích, là diễn đàn để sinh viên giao lưu, học hỏi trao đổi kiến thức.

  2.  Yêu cầu

  - Cuộc thi được tổ chức một cách sâu rộng trong toàn thể sinh viên nhà trường, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, an toàn, tiết kiệm;

  - Các cán bộ, đoàn viên, sinh viên trường Đại học Đà Lạt tham gia cuộc thi với tinh thần quyết tâm và lòng tự hào cao nhất.

   

 2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM.

            1. Thời gian:08h00 Ngày 25 tháng 10 năm 2016.

            2. Địa điểm:Nhà Thi đấu thể thao Trường Đại học Đà Lạt.


KẾ HOẠCH RUNG CHUÔNG VÀNG 40 NĂM ĐHĐL 2016.pdf

 

Các tin khác